Genereer roadmaps en probeer verschillende scenario's in seconden

Prioriteer werk voor maximale waarde

Breng je teams in lijn met de strategie

Minimaliseer doorlooptijd en verspilling

Laat projecten en agile teams samenwerken

GEBRUIK GRATIS MEER INFORMATIE
Taskstreamer process

Onze Voordelen

voor managers

voor Managers

  • Verbind strategie met operatie
  • Ken de effecten van besluiten voor je ze neemt
voor product owners

voor Product Owners

  • Prioriteer werk objectief op waarde
  • Communiceer voortgang op basis van Continuous Roadmaps in real-time
voor stakeholders

voor Stakeholders

  • Blijf op de hoogte van de voortgang
  • Begrijp hoe werk is geprioriteerd en waarom

Hoe het werkt

Value Bucket Model

Gebruik het Value Bucket Model om werk op waarde te prioriteren. Het model wordt vastgesteld in de context van jullie organisatie.

Het waarde model wordt opgesteld is 3 stappen: bepaal, normaliseer en weeg je waarde parameters.

Taskstreamer vertaalt de werkelijke waarde voor Epics naar een score voor eenvoudige communicatie en afstemming. Iedereen ziet wat het meest waardevolle is om aan te werken.
Value Bucket Model
Value Bucket Model input

Centrale Epic Backlog

Binnen een waarde groep (of afdeling) werken teams samen en delen hun Epic Backlog. Deze toont alle Epics waar de teams aan werken, welke teams benodigd zijn, de waarde, inspanning en prioriteit in een enkel overzicht.

Voordat aan een Epic wordt gewerkt, dient deze eerst te worden goedgekeurd zodat alle betrokkenen het er mee eens zijn.

Waar je op te richten?
Epics die in bewerking zijn om na te gaan of ze op schema liggen en niet goedgekeurde Epics om je voor te bereiden op het komende werk.
Central Epic Backlog
Epic Backlog

Continuous Roadmap

De Epic Backlog wordt vertaald in een Continuous Roadmap dat kan worden gebruikt om Stakeholders te informeren, voortgang te controleren en te zien wat volgt.

We noemen deze continue aangezien het in real-time wordt bijgewerkt bij elk stukje informatie wat beschikbaar komt.

Als een team sneller (of langzamer) is dan verwacht, nieuwe waarde ontdekt is, afhankelijkheden of strategieën veranderen berekent ons algoritme de nieuwe optimale volgorde waarin Epics opgepakt zouden moeten worden. Elk team kan zich aanpassen voor een volgende sprint om maximale waarde te behalen.

Onze roadmap is een doorkijk op de actuele data, niet een soort Gantt chart die door iemand passend is gemaakt door drag en drop features.

Portfolio Planning
Door de roadmaps van al je Value Groups te combineren, transformeren we je roadmaps in je volledige Portfolio Planning. Jij hebt controle.
Continuous roadmap
Continuous Roadmap


Now next later
Now, Next, Later view

Verbind Strategie aan Epics

Strategie is niet in cement gegoten en verandert in tijd. Het is belangrijk dat executie kan worden bijgestuurd in hun prioriteiten.

Door Epics te verbinden met Strategie is het mogelijk de verwachte leverdatum te zien op basis van de Continues Roadmaps die Taskstreamer genereert. Iedere keer dat een Epic wordt bijgewerkt, wordt de gehele impact zichtbaar.

Dus nu weet je waar je op moet acteren.
Link epics to strategy
Link Epics to Strategy

Doe what-if scenario's

Dus je vindt een aanpassing in prioriteiten nodig? Het is vaak zo dat Epic die een hogere prioriteit krijgt, ook eerder wordt uitgevoerd en dat andere Epics moeten wachten op beschikbare resources. Weet je welke Epics moeten wachten? Waarschijnlijk niet. Is dat acceptabel?

Zou je niet willen weten wat de effecten van een besluit zijn voor je het besluit neemt?

Taskstreamer laat je what-if scenario's uitvoeren met verschillende Strategie en Thema wegingen, maar ook een aangepast Value Bucket Model, team capaciteit of de impact van nieuwe (nog niet goedkeurde) Epics. We tonen wat de veranderingen in prioriteit zijn en wat de te verwachten effecten zijn op levertijden.
What if analysis
What-if analysis

Onze Integraties

Taskstreamer werkt netjes met andere applicaties op basis van API’s. Als we een integratie nog niet aanbieden, vraag er dan gewoon om.
Jira logo
  • 2-way sync for alle issues per project
OKTA logo
  • Single Sign On (SSO)
Github logo
  • Link Commits en Pull Requests aan Stories
Slack logo
  • Doe je Story poker sessies in Slack

Wat men over ons zegt

Taskstreamer verhoogt efficiency op prioritering en waarde creatie. Het helpt ons met onze planning en structureert discussie. Taskstreamer geeft een eenvoudig overzicht van wat er gaande is en welke afhankelijkheden we moeten managen. We zouden onze hele organisatie kunnen plannen in Taskstreamer.
Onafhankelijk gebruikersonderzoek Februari 2020 - Intergamma
Taskstreamer maakt het mogelijk onze teams op elkaar af te stemmen en hen efficient samen te laten werken aan onze roadmap.
Arthur van Weeren - Head of Technology & Innovation
Intergamma
Arthur van Weeren Intergamma

Gebruik gratis

Je kunt Taskstreamer gratis gebruiken tot wel 8 teams. Hiervoor is geen credit card nodig.

PROBEER NU