Manager, breng teams in lijn en ken de effecten van besluiten voor je ze neemt

Taskstreamer biedt Software as a Service voor Managers die waarde willen maximaliseren en inzicht creëren voor de gehele organisatie
PROBEER GRATIS
Taskstreamer proces voor management

Hoe het werkt voor Managers

01

Definieer je Strategie

Strategie geeft je organisatie richting. Het komt wel regelmatig voor dat de verbinding met executie mist of niet optimaal is voor een goede sturing.

Taskstreamer biedt de mogelijkheid om strategische programma's te definieren met OGSM of OKR als formele strategie methodieken naast Thema's
OKR
OKR


OGSM
OGSM


Thema
Themes

02

Definieer het Value Bucket Model

Gebruik het Value Bucket Model om werk op waarde te prioriteren. Het model wordt vastgesteld door Management samen met de Product Owners en is gebaseerd op jullie eigen KPI's.

Het waarde model wordt opgesteld is 3 stappen: bepaal, normaliseer en weeg je waarde parameters.

Taskstreamer vertaalt de werkelijke waarde voor Epics naar een score voor sortering en eenvoudige communicatie met Stakeholders.
Value Bucket Model
Value Bucket Model input

03

Verbind Strategie aan Features

Strategie is niet in cement gegoten en verandert in tijd. Het is belangrijk dat executie kan worden bijgestuurd in hun prioriteiten.

Door Features te verbinden met Strategie is het mogelijk de verwachte leverdatum te zien op basis van de Continues Roadmaps die Taskstreamer genereert. Iedere keer dat een Feature wordt bijgewerkt, wordt de gehele impact zichtbaar.

Dus nu weet je waar je op moet acteren.
Verbind epics met strategie
Verbind Features aan Strategie

04

Doe what-if scenario's

Dus je vindt een aanpassing in prioriteiten nodig? Het is vaak zo dat Epic die een hogere prioriteit krijgt, ook eerder wordt uitgevoerd en dat andere Features moeten wachten op beschikbare resources. Weet je welke Epics moeten wachten? Waarschijnlijk niet. Is dat acceptabel? Zou je niet willen weten wat de effecten van een besluit zijn voor je het besluit neemt?

Taskstreamer laat je what-if scenario's uitvoeren met verschillende Strategie en Thema wegingen, maar ook een aangepast Value Bucket Model, team capaciteit of de impact van nieuwe (nog niet goedkeurde) Features. We tonen wat de veranderingen in prioriteit zijn en wat de te verwachten effecten zijn op levertijden.
What if analyse
What-if analyse

05

Pas prioriteiten aan

Voor elke Strategie of Thema is er een wegingswaarde. De impact van deze waarde is gedefinieerd in je Value Bucket Model en geeft verbonden Features een extra score. Deze extra score is niet gerelateerd aan inspanning, dus de aanpassing heeft direct impact op de prioriteit.

Als de weging is aangepast, wordt de Feature Backlog waar de Product Owners mee werken direct aangepast en wordt de Continuous Roadmap opnieuw berekend. Iedereen weet direct welke prioriteiten zijn aangepast en hoe.
Stel weging in
Set Strategie weging
START GRATIS

Onze Voordelen

Alleen voor jou?

Ook andere rollen dan Managers kunnen profiteren door Taskstreamer te gebruiken.

Leer meer over de voordelen voor andere rollen zodat je ze mee kan nemen in je gedachten.
voor product owners

voor Product Owners

  • Prioriteer werk objectief op waarde
  • Communiceer voortgang op basis van Continuous Roadmaps in real-time
voor stakeholders

voor Stakeholders

  • Blijf op de hoogte van de voortgang
  • Begrijp hoe werk is geprioriteerd en waarom

Onze Integraties

Taskstreamer werkt netjes met andere applicaties op basis van API’s. Als we een integratie nog niet aanbieden, vraag er dan gewoon om.
Jira logo
  • 2-way sync for alle issues per project
OKTA logo
  • Single Sign On (SSO)
Github logo
  • Link Commits en Pull Requests aan Stories
Slack logo
  • Doe je Story poker sessies in Slack

Wat men over ons zegt

Taskstreamer verhoogt efficiency op prioritering en waarde creatie. Het helpt ons met onze planning en structureert discussie. Taskstreamer geeft een eenvoudig overzicht van wat er gaande is en welke afhankelijkheden we moeten managen. We zouden onze hele organisatie kunnen plannen in Taskstreamer.
Onafhankelijk gebruikersonderzoek Februari 2020 - Intergamma
Taskstreamer maakt het mogelijk onze teams op elkaar af te stemmen en hen efficient samen te laten werken aan onze roadmap.
Arthur van Weeren - Head of Technology & Innovation
Intergamma
Arthur van Weeren Intergamma